Ress Inwestycje

Projektowanie instalacji fotowoltaicznych

Projekt techniczny systemu fotowoltaicznego przygotowywany jest przez naszych specjalistów, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości inwestora.

Projekt techniczny zawiera:

  • analizę terenu i warunków nasłonecznienia,
  • analizę wykonalności inwestycji,
  • wstępny projekt koncepcyjny,
  • projekty wykonawcze i elektryczne z zastosowaniem licencjonowanego programu z wyliczeniem oraz analizą kosztów oraz okresu zwrotu inwestycji,
  • przygotowanie wniosku do zakładu energetycznego (o wydanie warunków przyłączenia instalacji do sieci),
  • przygotowanie wniosku o warunki zabudowy oraz innych niezbędnych wniosków do przeprowadzenia inwestycji,
  • dokumentację techniczną.