Ress Inwestycje

Geodezja

W ramach świadczonych usług wykonujemy w  szczególności:

  • geodezja –  obsługa inwestycji
  • geodezja – mapy do celów projektowych
  • geodezja -mapy do celów prawnych
  • geodezja – wytyczenia budynków oraz przyłączy
  • geodezja – inwentaryzacje powykonawcze budynków
  • geodezja – inwentaryzacje powykonawcze przyłączy

Geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych:

Oferta geodezja,  skierowana jest przede wszystkim do inwestorów oraz wykonawców prac budowlano montażowych. Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji w skład której wchodzi m.in. sporządzenie mapy do celów projektowych, założenie oraz wyrównanie osnowy realizacyjnej, geodezyjne opracowanie projektu budowlanego, tyczenie  obrysów oraz osi budynku, tyczenie osi fundamentów, szybów windowych, ścian, słupów oraz wszelkich innych elementów konstrukcyjnych, tyczenie oraz inwentaryzacja sieci uzbrojenia oraz zagospodarowania terenu. Aby zapewnić jak najlepszą dokładność wykonywanych przez nas pomiarów wykorzystujemy instrumenty precyzyjne renomowanej firmy Leica oraz GeoMax z ważnym certyfikatem serwisowym oraz wykonaną kalibracją.

Geodezja

Mapy do   celów projektowych:

Mapy do celów projektowych są fundamentem niezbędnym do rozpoczęcia procesu projektowania czy to domu jednorodzinnego, sieci uzbrojenia terenu aż po duże inwestycje kubaturowe lub drogowe. Zakres mapy jaka ma być wykonana ustalany jest indywidualnie z inwestorem. Ceny mapy do celów projektowych ustalane są indywidualnie ze zleceniodawcą, cena ta jest zależna m.in. od stopnia zurbanizowani obszaru objętego opracowaniem .

Geodezja 

Wytyczenie budynków oraz przyłączy:

Oferujemy tyczenie budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, przemysłowych, hal itp. oraz przyłączy wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu, ogrodzeń, zagospodarowania terenu działki.

Inwentaryzacje powykonawcze budynków:

Pomiary inwentaryzacyjne oraz sporządzony operat techniczny przekazywany jest do odpowiedniego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej co pozwala na odbiór budynku oraz oddanie go do użytku.