Ress Inwestycje

O nas

O firmie

Firma Ress-Inwestycje Sp. z o.o. powstała w 2013 r. w wyniku połączenia kilku firm z branży projektowej, które działały na rynku w latach 2001-2013. Zajmujemy się projektowaniem sieci i urządzeń elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia oraz wykonujemy kompleksowe projekty i montaż systemów fotowoltaicznych,  pomp ciepła oraz  systemów klimatyzacji.

Jesteśmy autorami ponad 2000 zrealizowanych projektów. Dzięki kompetencji i profesjonalizmowi jakie wypracowaliśmy przez lata pracy w branży energetyki zawodowej, wszystkie zlecenia realizujemy sprawnie i szybko. Opracowane dokumentacje dostosowujemy do potrzeb i wymagań Inwestora wykorzystując najnowsze rozwiązania techniczne gwarantujące niezawodność i energooszczędność. Tworzymy kompletne opracowania dokumentacji od etapu koncepcji do projektów wykonawczych wraz z wycenami kosztorysowymi i wszelkimi dokumentami procedur zamówień publicznych.

Na życzenie zamawiającego mamy możliwość zrealizowania pełnego procesu inwestycyjnego – od uzyskania niezbędnych pozwoleń na budowę, poprzez opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej, aż do realizacji, nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

Zapewniamy wysokie standardy merytoryczne, techniczne i edytorskie wykonywanych przez nas projektów.

Firma Ress-Inwestycje Sp. z o.o. zajmuje się kompleksową obsługą osób fizycznych oraz instytucji dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej sieci i urządzeń elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia w zakresie:

  • projektowania instalacji elektrycznych linii średniego napięcia: przebudowy,
  • kablowania, modernizacji,
  • projektowania instalacji elektrycznych stacji transformatorowych 15/0,4 kV: napowietrznych, kontenerowych, wewnętrznych,
  • instalacji linii energetycznych niskiego napięcia oraz instalacji oświetlenia ulicznego: przebudowy, kablowania, modernizacji, instalacji przyłączy energetycznych zgodnie ze standaryzacją operatorów sieci, rozbudowy i przebudowy sieci energetycznych,
  • instalacji wewnętrznych w budownictwie wielorodzinnym i jednorodzinnym,
  • uzgodnień z lokalnymi operatorami sieci energetycznych.