Ress Inwestycje

Program Mój Prąd

Mój Prąd 4.0

Jeśli prosument otrzymał już dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną, ale zakłada rozbudowę systemu o wymienione elementy i przechodzi na net-billing również może liczyć na wsparcie finansowe, W takiej sytuacji, dodatkowa dotacja na instalację fotowoltaiczną wynosi 6 000 zł. Dotacje do pozostałych elementów, analogiczne jak w pozostałych przypadkach.

Dotacji będą podlegać urządzenia do magazynowania energii elektrycznej i cieplnej:

 • zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny,
 • zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną,
 • bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny,
 • bufory ciepła z grzałką elektryczną,
 • bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie,
 • pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem.

Nabór wniosków, który ruszył  15 kwietnia 2022r, będzie prowadzony w trybie ciągłym do 2023 r.

Wnioski Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmie tylko przez internet:  www://gwd.nfosigw.gov.pl/

Więcej szczegółów na stronie: www://mojprad.gov.pl/

 

Program Czyste Powietrze

Zasady dofinansowania w  Programie Czyste Powietrze

Obowiązujące zasady w Programie Czyste Powietrze mają one na celu usprawnienie procedur rozpatrywania wniosków oraz zwiększenie promocji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.
Kwota dofinansowania

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania

Dla kogo ?

Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oferujący dotację na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. Program Czyste Powietrze jest przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100.000 zł.

Zakres wsparcia

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Program przewiduje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Przewiduje również wsparcie finansowe przedsięwzięć mających na celu termomodernizację budynków.

Czyste Powietrze – Jak będą wyglądają zasady dofinansowania?

 •  Uproszczone zasady przyznawania dotacji – WFOŚiGW  bez obowiązku liczenia dochodów wnioskodawcy. Podział Beneficjentów na dwie grupy uprawnione do dofinansowań o różnej wysokości.
 • Udział w programie jednostek samorządu terytorialnego – gminy mają wydawać zaświadczenia potwierdzające prawo do zwiększonego dofinansowania w ramach kryteriów dochodowych.
 • Skrócony czas rozpatrywania wniosków – z 90 do 30 dni.
 • Uproszczony wniosek o dotację – dane techniczne, zaświadczenia oraz dokumentacja wysokości dochodów będą zbierane w formie oświadczeń.
 • Możliwość składania wniosków on-line w serwisie gov.pl.
 • Włączenie w program sektora bankowego – dotacja będzie mogła być przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu.
 • Integracja z programem Mój Prąd – integracja z programem „Mój Prąd” – do 5 tys. zł na instalację fotowoltaiczną, nie będzie konieczne składanie dwóch odrębnych wniosków, (jeden wniosek).
 • Powiązanie wysokości dotacji z efektem ekologicznym – inwestycje zmniejszające emisję dwutlenku węgla będą dodatkowo promowane. Przewidziane są dodatkowe bonusy dla urządzeń OZE, takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne.
 • Dotacje dla tych, którzy już wymienili źródło ciepła – beneficjenci, którzy wymienili już wcześniej urządzenia grzewcze w swoich domach, mogą liczyć na dodatkową dotację na realizację zadań w zakresie termomodernizacji.
 • Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych – jako koszty kwalifikowane uznane zostaną nakłady poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

źródło: Ministerstwo Klimatu

Więcej szczegółów na stronie: https://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze