Ress Inwestycje

Przegląd instalacji elektrycznych

Firma RESS INWESTYCJE specjalizuje się w profesjonalnych usługach pomiarów elektrycznych i przeglądach instalacji elektrycznych.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce Prawem budowlanym właściciele i zarządcy nieruchomości muszą regularnie przeprowadzać pomiary elektryczne oraz przeglądy instalacji elektrycznych, aby zapobiegać możliwym awariom oraz zapewniać bezpieczeństwo budynkom. Naszym celem jest pomoc klientom w realizacji tego typu prac – pracownicy naszej firmy to profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu kompleksowych usług elektrycznych.
Kontrolujemy instalacje elektryczne w budynkach każdego typu w zakresie:

  • pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pomiary skuteczności zerowania / pomiary impedancji pętli zwarcia),
  • pomiarów rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych,
  • pomiarów rezystancji izolacji obwodów 3-fazowych,
  • pomiarów wyłączników różnicowoprądowych,
  • pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia),
  • oględzin instalacji elektrycznej,
  • oględzin instalacji odgromowej.

Swoje usługi wykonujemy miernikami firmy SONEL. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Dokładne przeglądy instalacji elektrycznych — czy są obowiązkowe? Jak często powinny być wykonywane?

Wszelkie instalacje w użytkowanych obiektach budowlanych, dla zapewnienia nie tylko wysokiej sprawności urządzeń technicznych, ale przede wszystkim bezpieczeństwa ludzi, powinny być poddawane regularnej kontroli. Taki obowiązek ciąży na zarządcy danego budynku lub jego właścicielach i wynika z prawa budowlanego — według obowiązujących przepisów stan techniczny oraz przydatność użytkowa powinny być sprawdzane co najmniej raz na 5 lat. Zaleca się częstsze kontrole szczególnie w sytuacjach, gdy dana instalacja elektryczna narażona jest na działanie czynników zewnętrznych lub wyniki poprzedniej kontroli nie były zadowalające. Podczas przeglądu należy wykonać dokładne oględziny, wykonać próby i pomiary oraz przy użyciu profesjonalnych urządzeń ocenić stan osprzętu, izolacji przewodów i uziemień, połączeń, a także wszystkich zabezpieczeń i środków ochrony przeciwpożarowej.

Sprawny przegląd instalacji elektrycznej: Rzeszów, Przeworsk i okolice — w Ress-Inwestycje zadbamy o Twoje bezpieczeństwo

Kontrola stanu instalacji powinna zostać zlecona doświadczonym fachowcom posiadającym odpowiednie kwalifikacje do wykonywania dozoru eksploatacji tego typu elementów. Jeśli szukasz specjalistów od takich zadań — serdecznie zachęcamy do skorzystania z oferty Ress-Inwestycje. Zajmujemy się kontrolą instalacji elektrycznych w różnego rodzaju budynkach. Współpracujemy zarówno z Klientami prywatnymi, jak i przedsiębiorcami czy instytucjami. Chcesz dowiedzieć się więcej? Masz pytania lub wątpliwości? Zapraszamy do kontaktu.