Ress Inwestycje

Projekt Instalacji elektrycznych zewnętrznych i systemów fotowoltaicznych

W ramach prac dla branży elektrycznej wykonujmy następujące projekty instalacji zewnętrznych.:

 • przyłącza niskiego napięcia dla zasilania budynków mieszkalnych i przemysłowych,
 • systemy fotowoltaiczne,
 • wewnętrzne linie zasilające,
 • sieci kablowe średniego i niskiego napięcia,
 • sieci napowietrzne średniego i niskiego napięcia,
 • stacje transformatorowe,
 • oświetlenie terenu (drogi, parkingi, posesje),
 • przebudowy istniejących sieci średniego i niskiego napięcia,
 • automatyki zabezpieczeniowej.

Projekt techniczny systemu fotowoltaicznego przygotowywany jest przez naszych specjalistów, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości inwestora.
Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej zawiera:

 • analizę terenu i warunków nasłonecznienia,
 • analizę wykonalności inwestycji,
 • wstępny projekt koncepcyjny,
 • projekty wykonawcze i elektryczne z zastosowaniem licencjonowanego programu (z wyliczeniem i analizą kosztów oraz okresem zwrotu inwestycji),
 • przygotowanie wniosku do zakładu energetycznego (o wydanie warunków przyłączenia instalacji do sieci),
 • przygotowanie wniosku o warunki zabudowy oraz innych niezbędnych wniosków do przeprowadzenia inwestycji,
 • dokumentację techniczną.

Zapytania prosimy kierować na adres: fotowoltaika@ressinwestycje.pl