Ress Inwestycje

Projekty instalacji elektrycznych wewnętrznych

Biuro projektowe Ress-Inwestycje sp. z o.o specjalizuje się w projektowaniu instalacji elektrycznych i automatyki przemysłowej w strefach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymaganiami dyrektyw ATEX. Dysponujemy zespołem wyposażonym w kompleksową wiedzę w zakresie doboru urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem, projektowania systemów iskrobezpiecznych oraz zasad projektowania instalacji ochrony odgromowej i przepięciowej w strefach. W ramach prac dla branży elektrycznej i AKPiA w strefach zagrożonych wybuchem wykonujmy projekty m.in.:

 • rozdzielnic elektrycznych,
 • szaf sterowniczych,
 • aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • opraw oświetleniowych,
 • tras kablowych,
 • kabli zasilających, sterowniczych i pomiarowych.
 • instalacji zasilających i rozdziału mocy,
 • instalacji rozdzielczych i odbiorczych niskiego i średniego napięcia,
 • instalacji gniazd wtykowych i oświetlenia w budynkach,
 • systemów zasilania rezerwowego z UPS i agregatów prądotwórczych,
 • szynoprzewodów,
 • instalacje oświetleniowych,
 • instalacji uziemień i połączeń wyrównawczych,
 • instalacji odgromowych.

Projektujemy modernizacje instalacji elektrycznych ze szczególnym uwzględnieniem zakresu:

 • oświetlenia,
 • zasilania urządzeń w wykonaniu EX oraz tras kablowych i okablowania.

Instalacje wykonujemy najczęściej na:

 • budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,
 • budynkach biurowych,
 • placówkach edukacyjnych, takich jak szkoły i przedszkola,
 • obiektach przemysłowych,
 • magazynów,
 • zakładów produkcyjnych,
 • warsztatów produkcyjnych,
 • parkingach podziemnych.